Zaštita osobnih podataka 2018-09-29T10:42:18+00:00

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 • Organizator događaja Zombie Walk Zagreb se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće odredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu „GDPR“) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu GPN DATA sukladno odredbama čl. 13 i 14. GDPR-a daje sljedeće obavijesti:
  • Osobne podatke navedene u ovom obrascu u svojstvu voditelja obrade prikuplja Organizator događaja Zombie Walk Zagreb (Prava skica j.d.o.o.), Hrvatska, Zagreb, Trebež 14A, OIB 49653181581.
  • Organizator događaja Zombie Walk Zagreb (Prava skica j.d.o.o.) prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu organizacije događaja Zombie Walk Zagreb i ispunjenja zakonskih obveza iz propisa o ugostiteljstvu odnosno zaštiti potrošača. Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju u svrhu Organizacije događaja Zombie Walk Zagreb, sukladno čl. 6 st. 1(b) GDPR-a.
  • Podaci koji se prikupljaju su osobni podaci o imenu i prezimenu sudionika, broju telefona, e-mail adresi sudionika, dobi.
  • Prikupljeni podaci se ne dostavljaju drugim primateljima i ne izvoze izvan Europske Unije.
 • Organizator događaja Zombie Walk Zagreb (Prava skica j.d.o.o.) će prikupljene podatke čuvati na rok od 5 godina računajući od isteka godine u kojoj su podaci prikupljeni, te će ih po proteku tog roka brisati na način sukladan GDPR-u izuzev u posebnim situacijama kada postoji legitimni interes Organizatora događaja Zombie Walk Zagreb da ih zadrži na dulji rok (primjerice, u slučaju postupanja nadležnog tijela, sudskog spora ili sličnom slučaju).
 • Organizator događaja Zombie Walk Zagreb (Prava skica j.d.o.o.) poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva Organizatoru događaja Zombie Walk Zagreb (Prava skica j.d.o.o.) i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.